Muaythaitv.uk

Muay Xtreme

On Friday 17 February 2017
, Bangkok
Thailand
Fight #4: Super Fight
-67 kg  /  Muay thai
Fight #2: Super Fight
-70 kg  /  Muay thai
WINNER: SIRIMONGKOL Sitniwat
KO, Round 3
Fight #1: Super Fight
-65 kg  /  Muay thai
WINNER: Kirill SMIRNOV
KO, Round 2