Muaythaitv.uk

Max Muay Thai

On Sunday 19 November 2017
Sukhumvit Rd, Soi 42, Central
20150, Pattaya
Thailand
Fight #7: Super Fight
-67 kg  /  Muay thai
WINNER: YODNARONG Sityodtong
Decision
Fight #6: Super Fight
-73 kg  /  Muay thai
WINNER: Yurik DAVTYAN
KO, Round 1
Fight #4: Super Fight
-51 kg  /  Muay thai
DRAW
Fight #3: Super Fight
-70 kg  /  Muay thai
WINNER: Thoeun THEARA
TKO, Round 1
Fight #2: Super Fight
-63 kg  /  Muay thai
WINNER: BONNDONG Warriormuaythai
KO, Round 1
Fight #1: Super Fight
-56 kg  /  Muay thai
WINNER: Ricardo ALAVAREZ
KO, Round 1